Home 網絡熱話

台灣瘋傳正妹地鐵濕身照 網民大讚:超大雨!

6883

台灣最近落大雨,呢個台灣正妹學生LOOK坐地鐵,但竟然全身濕透,外衣變透明令內衣完全展現出來,呢個女仔比人偷拍仲放上網,濕身女即刻比人起底,發現佢網名叫「紳士龍蝦」,發現比人偷拍之後,佢有所回應,嬲嬲豬留言:「誰拍的?」

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON