Home 香港正妹

陳自瑤做豐胸品牌代言人 紅隧巨型廣告引發交通意外

2715

陳自瑤入行22年近期終於擔正女一,廣告密密接成為品牌寵兒,佢之前為豐胸品牌做代言人已經引起嘩然,更加放係紅隧口令人擔憂有車禍。最近紅隧口換上新一輯照片,巨型豐胸廣告換上陳自瑤一身粉紅色短身低胸晚裝造型,完全睇唔出佢已經40歲,大批圈中好友留言大讚,有唔少網民就擔心廣告會令司機分心容易有交通意外。

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON
圖源: