Home 香港正妹

西童疑似全裸梳化片流出 TG瘋傳原來係……

10698

香港女生西童疫情下仍積極發展自家服裝品牌,同時亦開始努力學習專業DJ打碟技術,以及做紋身學徒。紋身店仲以「俾西童摸手仔嘅機會嚟啦!500蚊紋粒癦」為題招攬生意,吸引唔少粉絲!而最近有一條影片流出係TG Group瘋傳,見到佢冚被係梳化上面露出誘人鎖骨,以手遮鏡仲話「唔好影啦」,但估唔到佢大膽攞走張被,發現原來裡面著住平口上衣,以佢嘅動作更引起晃動!

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON