Home 書籍寫真

林襄比堅尼落樓梯片網上瘋傳 原來係第二本寫真《與你襄愛》預告片

5120

台灣童顏巨乳正妹林襄早前推出第一本寫真集時已經引起瘋搶,而最近林襄就密密為第二本寫真集拍攝,之前仲問新寫真集《與你襄愛》封面用邊張好已經引起幾千人留言,而最近寫真預告片釋出, 見到佢活潑跳動可愛的樣子,身材蹦蹦跳,大家一齊睇下:

台妹林襄 1st寫真集《與你襄遇》

台妹林襄 1st寫真集 限定版《與你襄遇》

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON