Home 香港正妹

范莎莎搵來教練ICY教做運動 齊齊緊身衫主持節目震撼眼球

3822

最近有人睇港台時發現,《港台體壇123》環節之一《全民運動3.3》有驚喜,請嚟主持同體適能教練同大家做家居運動,主持是曾參選港姐,再戰2019年亞姐奪季軍兼「最上鏡小姐」入行的范莎莎(Zaza),同埋體適能教練吳國幸ICY,ICY衣著密實但緊身運動衫完全展現好身材,震撼眼球!更引來無限網民留言表示心心眼!

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON