Home 網絡熱話

女優閃卡熱爆連米紙都報道 三上悠亞閃卡炒到十萬一張

2664

近年女優閃卡熱爆,不少巴打為心儀女優閃卡在所不惜。香港YouTube Channel米紙都有報道,小編都好鍾意睇,自己都好有興趣想睇吓點樣買到返嚟抽,而知名女優三上悠亞嘅閃卡更炒到十萬一張,之前歌手Tyson Yoshi都有IG分享Story直擊佢抽卡過程。

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON

圖源: