Home 香港正妹

【精選多圖】林泳淘封盤魅力不減反增 網友:Wingto咁正點解無人講?

6381

甜美樣子深藏不露的前無綫「東張女神」林泳淘(Wingto),憑緊身衫做訪問令人眼前一亮,與大台解約後轉戰網絡社交平台,常常分享日常。女神林泳淘雖然已經封盤成為人妻,但魅力不減反增,更有網民表示:「Wingto咁撚正都冇人講?」引來熱論。

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON
圖源: