Home 娛樂新聞

波波黃婧靈分享好身材苦惱 更表示寧願E變C減輕負荷

8093

大台藝人波波黃婧靈在拍攝《後生仔傾吓偈》獲曾志偉力讚,雖然節目不久就摺埋,但仍無阻波波係大台星途,隨即獲正式簽約成為大台親生女。最近仲擔正主持J2全新節目《冇人性教育》,新一集探討乳房大小,波波大談擁有好身材5大不便之處,當中包括負荷太重、經常晃動造成不適、膊頭長期受壓,非常容易腰酸背痛等,而且很難買衫、食嘢容易整污糟。更表示希望由36E降至C CUP。

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON