Home 香港正妹

《膠戰S2》「索膠」 Hillary派福利 鏡頭影住佢白色泳裝上水

5018

最近ViuTV《膠戰S2》熱播中,而30歲的劉沛蘅Hillary在節目中被稱為「索膠」,模特兒出身的她入行時已經被稱為「翻版薛凱琪」,佢仲係Angelababy小師妹,經常成為節目中派福利擔當,當中有幕以白色一件頭示人,曬太陽同上水瞬間全被特寫記錄低。

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON