Home J委會報告

【影片版】J委會大招募!想做保健品試用員?想分享用後報告?拎免費著數福利? |加入Jdailyhealth J委會

673

J委會係咩黎?
我地JDailyhealth健康J委會已經有數千會員,而家繼續等你加入!

黎緊會定期都有保健產品評測,會員試用報告,定期優惠福利等等
只需WhatsApp我地一下,講一句 J委會就自動加入架喇
之後有咩好野都會預埋你的

下一條片就有保健分享 記得訂閱我地!

加入J委會既話,點呢度:
https://wa.me/85263653100?text=J委會