Home 娛樂新聞

造星4大熱女團後選人Marf 原來曾與姜濤拍廣告

1560

《全民造星4》人氣高企的3號參賽者Marf邱彥筒由初賽已經展現出超群實力,唱功、舞技、甚至演技都範範掂,初賽時成功擊敗上屆20強選手方方,節目播出後成功由幾千 IG Fans上升現時10萬,原來過去佢曾經與姜濤齊齊拍廣告,早於去今年5月已經播出!

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON