Home 香港正妹

鄧伊婷紅色比基尼上節目 冬天溫度拍出夏天味道

3420

曾經有人講過「冬天做夏天嘢真係好有型」,型唔型就唔知,但凍就一定!最近香港藝人鄧伊婷「汁汁姐」就分享自己紅色比堅尼照,仲超好笑容添!原來佢係為節目《野外步出2》做宜傳,即使呢個係冬天,但都感受到夏日火熱氣息。

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON