Home 網絡熱話

林襄被懷疑身材造假 網紅搵佢做測試認證

4764

台灣正妹林襄擁有童顏巨乳近期就大受歡迎,不過身材太好經常都有質疑嘅聲音,懷疑佢係造假!最近佢就上一個節目,分享自己出寫真,大派福利水著入浴沖涼,身材再度展現,主持人為了證明係真的奶,用手戳了幾下個心口,布丁奶隨則晃動!

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON