Home 娛樂新聞

《全民造星IV》第三部曲首播 大熱蘇菲、東東長企C位

1229

《全民造星IV》今年以女團為目標,吸引超多人關注,究竟邊幾個成為姜濤的師妹們!第三部曲「女團の駅」再次釋出,傳「內定女團成員」18號蘇菲憑粉紅色超搶眼,成功博得好多鏡頭追蹤拍攝,KB愛將東東亦長企C位,主唱的樣子般!大家又有冇心水呢?

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON