Home 香港正妹

兩香港少女簽約日本公司 將組成新女團在日本出道

3093

早前日本「ミスiD2021」比賽中宣布結果,由香港女團成員Maho成功在比賽中得到冠軍!今次仲會聯同另一位香港女團成員Rinka前往日本發展,原來Rinka所屬舞蹈隊伍曾進入「World of Dance Hong Kong 2019」決賽!非常厲害!

呢次嘅企劃由日本事務所Jessy&Co.製作,將會在大型出版公司及大型唱片公司主流出道,成員為有待選拔,相信是跨越國界的!真令人期待!

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON