Home 網絡熱話

培生擂台《無敵盃》鍾林大戰 搵來5個17女郎做拳賽小姐

3237

鍾林大戰《無敵盃》早前拳賽戰就舉行咗,林作與鍾培生由賽前已經舌劍唇槍,鬧得全港熱論。當中在擂台上女郎同樣備受矚目,小背心熱褲火辣辣衣著高舉數字,原來係來自17的女郎們!

 

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON
圖源:

https://www.instagram.com/hannah.cheuk/

https://www.instagram.com/konnerkonkon/

https://www.instagram.com/lengmuijai/

https://www.instagram.com/camillaomg/

https://www.instagram.com/cheng_lim_lim/