Home 網絡熱話

【東京奧運】台灣奪金舉重女神郭婞淳 可能係世界上最靚既舉重選手

1384

東京奧運成為城中熱話,當中有位台灣中華隊選手郭婞淳在女子59公斤級的舉重項目奪金,成為世界紀錄保持者,更加係台灣史上第6位奪金選手。這次她以成績相差19公斤,大幅拋離穩奪第一!瞬間榮升台灣眾人女神!大家一齊睇下:

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw

純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON

圖源:
https://www.instagram.com/kuohsingchun_official/