Home 網絡熱話

台妹周念薰低胸行超市 俾人影到買大大碌青瓜

3923

疫情下餐廳的生意也受到影響,更多的人在家抗疫,行超市煮下飯仔。台灣正妹周念薰(念念)都在防疫期間困在家時間多了煮嘢食,仲笑言話煮煮下都變特級廚師。念念去超市買材料時身穿超低胸衫,露出深長深不可測的衣服,仲去揀大碌青瓜唔知今晚點用呢!

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw

純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON

圖源:

https://www.instagram.com/m19941414/