Home 娛樂新聞

成個香港都係鄧伊婷廣告牌 網民猜測背後動機成網上熱論

4517

最近有位香港女星係兩個黃金地段分別係最多車流的紅磡九龍入口,同埋銅鑼灣黃金地痛均有設巨大廣告牌,當中銅鑼灣的廣告牌更性感身穿比堅尼,露出大大個心口咁,不過唔少人唔知知佢係乜水在網上提問,成為網上熱論話題,原來佢係香港女星鄧伊婷!

當中廣告牌只係為鄧伊婷作個人宣傳,紅隧入口的廣告牌二維碼一嘟就係鄧伊婷的個人fb,有網民指「紅隧個廣告位閒閒地每月要50萬,有金主為咗冧女真係大手筆!」,亦有人發現佢同「巧鬆啲」性感拍片,經常大派福利,「巧鬆啲」更設有自己網店「巧巧J Mall」,有齊大人的玩具、安全套、保健品等,睇得又買得!歡迎選購!

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON