Home 網絡熱話

日本巨乳插畫家Yoshino 搵唔到枝筆原來夾住左

2469

學過素描應該都明白因不同情況需要換上不同鉛筆,定型深淺有序,換筆時特別麻煩。不過日本呢位巨乳插畫家Yoshino Chitose (ちとせよしの)就冇呢個問題,身穿清爽比堅尼去畫畫,更用胸部夾住不同的鉛筆,畫畫真係很有先天優勢呢!

而Yoshino Chitose其實本身係寫真女星,正在拍寫真相片呢!

增大保養系列:https://bit.ly/3yKu2h1
中醫強腰保腎療程半價:https://bit.ly/3hPULm4
生髮強髮療程半價:https://bit.ly/2RMZsSW
健康顧問線上問卷報告:https://bit.ly/34c0ISi
一齊交流下 TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會: https://bit.ly/35yp7Sz
Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
J委會試食員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純愛杯官方授權現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON