Home 香港正妹

《口罩小姐》參賽者三小辣Giann 淘汰除罩一睇勁似李佳芯

4127

ViuTV綜藝節目《最後一屆口罩小姐選舉》播出後一直成為熱論的對象,唔少網民都猜想眾女生脫下口罩的樣子,經過五集後決定淘汰了三人,當中淘汰了053「三小辣」羅佩芝(Giann),而淘汰者亦不捨得,眼眶通紅,脫下口罩勁驚艷,發現真係同李佳芯非常相似!

Jdaily 新IG :http://www.instagram.com/jdailyhk_

TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會(福利群): https://bit.ly/35yp7Sz
入Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
《J委會》試食會員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純色純愛杯登陸香港!官方授權 現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON

Jdailymall IG:https://bit.ly/32yT0S6
JDailyHealth|健康研究所 IG:https://bit.ly/2ZKGltM
Jdailygirl IG: https://bit.ly/30WVect

Giann VS 李佳芯

李佳芯:

§õ¨Îªä¦W¤H³X°Ý

圖源:
https://www.instagram.com/giannlaw/