Home 香港正妹

《口罩小姐》細細粒寶欣 緊身衫跳繩晃到個名牌就快跌

4477

一眾《口罩小姐》女生為咗入圍比賽,真係出盡法寶!當中的56號「細細粒」寶欣就首輪面試環節已經非常火辣,身穿緊身瑜伽衫,突襲派福利!佢仲表演花式跳繩,Fing到個牌都就嚟飛出去,真係好勁!

Jdaily 新IG :http://www.instagram.com/jdailyhk_

TG健康交流谷:https://bit.ly/2VOi4Sa
TG互助J委會(福利群): https://bit.ly/35yp7Sz
入Jdaily TG頻道:https://t.me/Jdailychannel
《J委會》試食會員大招募:https://bit.ly/3dQKbaw
純色純愛杯登陸香港!官方授權 現貨發售:https://bit.ly/3lGDTON

Jdailymall IG:https://bit.ly/32yT0S6
JDailyHealth|健康研究所 IG:https://bit.ly/2ZKGltM
Jdailygirl IG: https://bit.ly/30WVect

圖源:
https://www.instagram.com/fungpoyan/