Home 網絡熱話

台灣小背心女球迷為愛隊打氣 被攝影機追影仲被秒速搜出IG

4861

台灣職棒近年大受歡迎,唔少人都鍾意入場睇比賽,感受現場氣氛。台灣女球迷陳亭亭就穿上藍色小背心睇比賽,超落力咁打氣,旁邊一眾男觀眾亦不禁目不轉睛咁望住佢,連攝影大哥都追住佢影,成為全場嘅焦點,網民仲勁快肉搜出佢個IG!

台灣女球迷陳亭亭小背心努力打氣成全場焦點:

台灣女球迷陳亭亭:

圖源:

https://www.instagram.com/ting12.26/