Home 網絡熱話

台灣巨乳妹卡比兔除衫捉迷藏 追趕跑跳做鬼捉人身體超晃動

3674

細個一定有玩過捉迷藏,通常輸到都要接受懲罰。不過估唔到,台灣有YouTuber「Misa米砂」就忽發奇想,捉迷藏時被捉到就要除衫,當中不論做捉人定被捉都搞到除唔少衫。巨乳妹卡比兔更脫到只剩Bra,做捉人時更要跳高,身體不自覺晃動起來!大家一齊睇下:

台灣巨乳妹卡比兔除衫捉迷藏:

 

卡比兔:

圖源:

https://www.instagram.com/sailortu/