Home 網絡熱話

台灣巨乳妹幫人洗頭被偷拍 呢個可能係史上最佳洗頭角度

5255

夏日炎炎,頭髮稍長已經好唔舒服,真係會想剪一頭清爽嘅短髮。最近台灣有位男生去咗剪頭髮,點知洗頭個陣遇到一位巨乳正妹幫佢洗頭,正妹豐滿身材撐爆緊身衫,同行友人仲偷拍放上網分享。好多網民紛紛表示「想去洗頭」「個男仔壓力真係大!」「史上最佳洗頭角度」。

有人憑好身材就搵出原來係台灣正妹麵包小姐姐,不過前幾日IG無啦啦被Del。大家一齊睇下:

台灣正妹幫人洗頭被偷拍:

不過前幾日IG無啦啦被Del:

麵包小姐姐:

圖源:

https://www.instagram.com/bread_0403/