Home 網絡熱話

台灣一眾大波妹性感打籃球 網民:每人要控3個球

4635

打籃球可以話係有益身心嘅運動,老少咸宜。台灣Youtube Channel「美女健身聯盟」不時搵嚟一眾台灣正妹一齊做運動,今次就搵嚟「張舒晴、潔西、Lucy、Bivi華華」嚟一場打籃球比賽,比賽得超兇險。大家一齊睇下:

台灣正妹們性感打籃球:

圖源:互聯網