Home 網絡熱話

台灣女記者Simi緊身衫超搶鏡 網上瘋傳瞬間被起底

3049

記者可以話係一份好艱辛嘅工作,努力追求同搵出真相,有時甚至涉及生命嘅威脅、人生安全,真係一份值得尊重嘅工作。最近,台灣有位女記者在採訪新聞時就成為眾網民熱論對象,緊身冷背心超搶鏡,仲有網民瞬間就起底發現,原來佢係Simi Huang。大家一齊睇下:

台灣女記者緊身衫超搶鏡:

平時採訪:

佢平時嘅相:

圖源:

https://www.instagram.com/simi_huang_/