Home 娛樂新聞

鄧月平黃色緊身衫拍MV 勁爆豐滿好身材一覽無遺

3882

鄧月平(Larine)一向多方面發展,好似拍電影、做歌手同埋模特兒咁。最近鄧月平就為香港Rapper Dough-Boy新歌《PROVE》拍攝MV,雷鬼頭加上黃色緊身Sport Bra露出小蠻腰,豐滿好身材盡現,非常型格!大家一齊睇下:

鄧月平緊身衫拍MV:

鄧月平:

圖源:

https://www.instagram.com/lllarine/