Home 娛樂新聞

三上老師分享刷牙教學 白色低胸衫唔怕牙膏滴污糟

1972

刷牙係一件每日必做嘅事,因為平時食嘢飲嘢都會令到牙菌膜積聚,長久積聚可引致蛀牙及牙周病。刷牙可以清除牙齒表面上嘅牙菌膜,每日朝早起身同埋夜晚瞓教前都要刷牙,先可以徹底清除牙菌膜以預防牙周病。

三上悠亞作為著名電影女星,亦都非常重視口腔健康,佢最近就拍片低胸毛衣向大家示範點樣刷牙,大家一齊睇下:

三上悠亞低胸衫示範點刷牙:

 

三上悠亞其他相: