Home 網絡熱話

台灣正妹咪妃性感泳裝開箱 親自上陣示範教大家揀泳衣

2483

夏天就嚟嚟到,唔少人都去到海灘到享受日光浴,之前更多人到迫爆成個沙灘。選擇泳衣係唔少女仔苦惱嘅事,台灣正妹咪妃就拍片分享網購買到7款比基尼,性感、可愛、成熟款款都有,仲親自示範分享個人感受。大家一齊睇下:

台灣正妹咪妃開箱各款比基尼:

咪妃平時嘅相:

圖源:YouTube截圖

https://www.instagram.com/juliamisakii/