Home 網絡熱話

日本女星濱田翔子做運動 疑似真空一抬腿驚現大片肉色

4355

呢家好多人都鍾意在家做運動,唔少人都鍾意上網跟住Youtuber學習Yogo、做下運動咁。日本女演員、寫真偶像濱田翔子(浜田翔子)都鍾意分享自己做運動,而最近分享一條影片,有眼利網友發現佢疑似真空做運動,一抬腿發現一片肉色。大家可以一齊睇下:

其他相:

圖源:YouTube截圖

https://www.instagram.com/shoko_hamada/