Home 娛樂新聞

雞排妹鄭家純收Tenga禮物 收到飛機杯問:我可以點用

2933

收禮物固然開心,但有時份禮物又未必咁有用,又唔知要點樣處理唔啱自己用嘅嘢。台灣雞排妹鄭家純最近就收到Tenga送嚟嘅性趣用品,原來係新年同情人節送俾佢嘅禮物。

不過,雞排妹收到男仔用嘅性玩具鄭家純都唔知點好,仲講「別人收美妝保養品,我收飛機杯。」

粉絲一齊集思廣益,隔幾個鐘後表示會簽名後拍賣,拍賣所得全捐防疫。

台妹鄭家純寫真集《泰純了》

寫真購買:https://www.jdailymall.com/product/4717480186860/

鄭家純嘅其他相:

寫真購買:https://www.jdailymall.com/product/4717480186860/

圖源:

https://www.instagram.com/ili.cheng/