Home 網絡熱話

越南美女空姐升級做機師 被傳媒稱為「越南最美女機師」

1705

機師可以話係非常難嘅工作,唔少人都會因為英文而「肥佬」考唔到,臨飛前又好多嘢準備,例如飛前的簡報會、巡視機件、文件處理等,並不容易。

越南正妹Võ Hồng Hạnh最近就成為網絡上嘅熱話,19歲開始成為空姐的她,工作令她慢慢喜歡上天空,亦萌生成為機師嘅念頭。佢仲特登去咗美國參加飛行員培訓課程,經過十數年的努力,佢呢家已經擔任副機長2年了。今年35歲的她已經係位人妻,仲係兩個小朋友嘅媽媽。大家一齊睇下:

越南最美女副機師:

Võ Hồng Hạnh: