Home 娛樂新聞

三上悠亞貼19歲舊照玩脫毒挑戰 網友:好prue好fresh好true

2995

日本知名電影女藝人三上悠亞一向人氣高企,認識佢嘅人都知,佢曾經係偶像團體SKE48Team S前成員,舊藝名係鬼頭桃菜,之後先改名並出道。

近期日本網民Twitter興起一股「回帶熱」,仲叫做「#垢抜けた選手権2020」,中文意思係脫毒大賽2020,三上悠亞都有玩,分享自己19歲同呢26歲嘅相,仲係成員嘅佢,睇落比起呢家稚嫩得多,唔少網友都大讚「一直都咁靚」。

三上悠亞舊照對比:

三上悠亞舊照:

三上呢家嘅相:

圖源:

https://www.instagram.com/yua_mikami/