Home 網絡熱話

台妹路雨希Lucy性感比堅尼 溫泉中央閉目感受天人合一

4009

好多人講起溫泉可能都諗起日本,但其實台灣溫泉都唔錯,仲有人稱為世界公認溫泉寶島。最近台灣正妹Lucy路雨希去咗桃園市嘎啦賀野溪溫泉,要到達當地溫泉可以話係件困難事,經非常陡斜山路和鐵梯上坡才到,Lucy路雨希去到都即刻身體大解放,身穿白色比堅尼享受大自然風景。大家一齊睇下:

台灣正妹Lucy路雨希比堅尼享受溫泉:

台妹路雨希寫真書《Lucy, Blue Sea!》

寫真購買:https://www.jdailymall.com/product/4711228580163/

佢其他相:

圖源:

IG https://www.instagram.com/lucy_luyusy/

寫真購買:https://www.jdailymall.com/product/4711228580163/