Home 網絡熱話

越南知名美女DJ Jenny去睇波 被認出變成球賽焦點

2489

唔少球迷都會去睇波,現場親身支持喜歡的球隊,感受當地氣氛。越南正妹Dj Jenny Yến最近都有去支持心儀球隊,大撐越南足球隊。仙氣滿滿、五官細緻面孔同埋似洋娃娃的曲髮,成為球場上焦點,攝影師同埋旁人都忍唔住睇佢!大家一齊睇下:

其他相:

圖源:互聯網

IG https://www.instagram.com/jennyyen249/