Home 網絡熱話

關心全球疫情時有網友發現 外國醫護個個樣靚身材正

2135

武漢肺炎全球肆虐,各國亦有確診個案,美國、意大利、西班牙等國家亦成為重災區,醫生忙於拯救生命,更有醫生滿臉口罩勒痕。有網友發現,原來外國好多穿上制服嘅醫護人員都係正妹。細心追尋下更發現佢地IG入面,好多醫生放假時脫下身上制服都鍾意身體大解放,仲有好多都係身材火辣嘅正妹!大家一齊睇下:

外國醫生正妹火辣身材:

有IG:

圖源:互聯網

(部份右存圖片會有IG名)