Home 網絡熱話

韓國小背心Yuwol直播彈琴 熱烈地彈琴搞到Bra帶滑落

2180

直播主最近愈來愈盛行,各式各樣嘅直播都有,唔少直播主都施展渾身解數。韓國直播主yuwol유월쨩平時都鍾意同觀眾吹下水同埋表演彈鋼琴,之前身穿黑色細肩帶裙表演就成為網絡熱話,細肩帶裙露出豐滿事業線,仲因為彈得太熱烈細肩帶掉落。大家一齊睇下:

韓國直播主yuwol表演鋼琴:

影片在此

圖源:截圖

https://www.instagram.com/ara_rgrg/