Home 網絡熱話

馬來西亞200磅肥妹變女神 轉做KOL分享成功心得

3739

俗語有云「胖子都是潛力股」,有唔少明星、靚仔正妹都由肥妹肥仔減肥後都係成功嘅例子,比人煥然一新、脫胎換骨嘅感覺。馬來西亞正妹Shing Ying Teo就曾經由200磅減到嘅肥妹,減到成為腰幼波大嘅正妹,仲成為咗減肥專家。大家一齊睇下:

馬來西亞正妹Shing Ying Teo減肥前後對比圖:

呢家嘅相:

圖源:

https://www.instagram.com/sykath/