Home 網絡熱話

台灣正妹球球緊身衣表演晃球 短片一星期吸38萬人觀看

13720

其實做個大波妹都有唔少煩惱,可能會唔想咁亮眼出眾。最近台灣正妹球球就拍攝咗一段「為什麼要穿大size的衣服呢?」20秒小影片到YouTube,呢條片獲36萬多觀看次數,本身正妹球球身穿一件鬆身衣,看似大碼。但脫了鬆身衣換上緊身衣,豐滿上圍同埋好身就出哂嚟,仲微笑表演晃動,超誘人呢!大家一齊睇下:

佢著鬆身衫:

瞬間除咗,仲表演晃奶:

Animated GIF - Find & Share on GIPHY

Animated GIF - Find & Share on GIPHY

佢平時嘅相:

圖源:YouTube截圖

https://www.instagram.com/newmika0529/