Home 網絡熱話

日本女星高崎香帆節目中被射 乳白色液體射到成面都係

3625

平時做節目都有機會發生唔同嘅事故,特別係現場直播,真係好考主持人臨場應變嘅功力,最近日本女藝人高崎香帆就上咗節目,身穿學生妹LOOK嘅佢,被隔離個阿伯無緣無故毫無防備突然被射,不明液體搞到佢全身都係,隔離嘅學生妹都被嚇親。大家一齊睇下:

高崎香帆被射不明液體,全身都係:

Animated GIF - Find & Share on GIPHY

高崎香帆嘅其他相: