Home 網絡熱話

日本兩正妹外賣俾錢時浴巾滑落 外賣仔前全裸露出

32443

唔少人唔想煩都會選擇叫外賣食,特別呢家武漢肺炎疫情同埋咁多外賣APP咁方便,唔少人留在家中嗌外賣食。

日本都有兩名正妹叫外賣,可能因為啱啱沖完涼嘅關係,身體僅有一塊浴巾包住個身,其一位短髮女生接過外賣後,毛巾滑落、不慎係外賣仔面前全裸露出,之後兩名正妹乾脆脫下毛巾,全裸咁俾錢外賣仔。唔少網友表示「好羨慕送外賣個個」「得閒撈埋外賣」又大讚個兩位日本妹。

大家一齊睇下:

無碼圖:

https://i.imgur.com/MmcLzjk.jpg

https://i.imgur.com/dHvuGlC.jpg

https://i.imgur.com/InjIFB6.jpg

https://i.imgur.com/KENrPa8.jpg

https://i.imgur.com/HcZF7cC.jpg

https://i.imgur.com/fXgSvzP.jpg

https://i.imgur.com/QQiPzFi.jpg

https://i.imgur.com/wdvdGSQ.jpg

https://i.imgur.com/a9NR8ar.jpg

https://i.imgur.com/NPHDDLM.jpg

https://i.imgur.com/6u0nutV.jpg

https://i.imgur.com/BW1eIYU.jpg

影片:

https://video.twimg.com/

圖源:互聯網