Home 網絡熱話

越南必去正妹洗頭屋 緊身襯衫+黑色短裙為你服務

2630

大家去到髮型屋剪頭髮,唔知通常係咩人幫你剪頭髮呢?旅行個陣會唔會想轉下形象,去到當地髮型屋剪頭髮呢?越南河內「30Shine」呢間髮型屋可以話係必去,成間髮型屋一眾正妹換上貼身制服,緊身白襯衫加黑色緊身短裙為你服務,營業4年幾已經擴展到50幾間分店,而且只收男客人,經常大排長龍。想旅行剪個頭,呢間一定要試下!大家一齊睇下:

經常大排長龍:

一眾正妹緊身制服為客人洗頭:

圖源:互聯網