Home 網絡熱話

短裙美女教師上堂被偷拍 網友憑勁爆身材認出係網紅小丸子

5636

平時上堂都覺得悶同眼瞓,呢家又發生武漢肺炎,大家都唔使返學或者Online Class。但如果係呢位老師,大家又會唔會好想日日返學呢?

最近網傳一位女老師,穿上貼身白色緊身衫、西裝短裙,戴上眼鏡專心上堂,結果被人偷拍。眼利嘅網友指佢係網紅「阿碩小丸子」,大家又覺得似唔似。

大家一齊睇下:

「阿碩小丸子」圖:

圖源:互聯網

IG https://www.instagram.com/lxwnel92/