Home 網絡熱話

捷克巨乳女演員做運動 跳繩時上下搖晃不慎露出

9465

跳繩係一門好考手腳協調同埋跳躍嘅運動,需要用盡全身嘅力跳過條繩。最近網上有一條片熱播,片中係捷克女演員Katerina Hartlova,身材豐滿嘅佢穿上粉紅色無肩帶上衣,上下跳動時,身體也不自覺搖晃,最後不慎露出。大家可以一齊睇下:

佢仲有第二條片,無懼走光都繼續跳繩:

無碼相:

https://i.imgur.com/10PORpW.png

https://i.imgur.com/yFSpXWG.png

https://i.imgur.com/tfW74Lf.png

無碼片:

https://media.giphy.com/media/j2q2H3VxaY5fZNDJwH/giphy.gif

https://media.giphy.com/media/m9R9P2IWLGJC4EPVlt/giphy.gif

佢平時相:

圖源:互聯網

IG https://www.instagram.com/katerinahartlova69/