Home 網絡熱話

台灣Youtuber親親性感內衣開箱 連個仔都忍唔住要𥄫

3193

選擇適合又靚嘅內衣相信係唔少女士苦惱嘅事,台灣Youtuber親親自己就有定期換內衣嘅習慣,仲親身自己買內衣嘅心得同埋著上身,深藍色幼肩帶蕾絲Bra,連個仔都忍唔住𥄫咗下。大家一齊睇下:

   

連個仔都忍唔住𥄫:

片段:

IG其他相:

圖源:YouTube截圖

IG https://www.instagram.com/chuan_1111/