Home 網絡熱話

美女主播豆豆醬無懼寒冬 著住摟HI裙雪中跳舞

1815

美女主播豆豆醬平時會喺抖音和小紅書等平台直播,亦有經營賣衫嘅網店,所以佢常常會著住自家品牌嘅靚衫四周維去影靚相。最近佢就去左日本玩,當地天氣非常寒冷仲落大雪。不過,見到佢喺IG到分享嘅相就知佢愛靚唔愛命,為左影靚相而無懼寒冬,著住摟HI裙雪中跳舞!

https://www.instagram.com/1s_doudou/