Home 娛樂新聞

[劇透]新晉混血女演員李宛妲 年僅16歲擔任女主角

7056

甄子丹葉問系列電影可以說是陪伴唔少人成長,今年年底即將上映《葉問4》,是第四集續集亦是最後一集。故事講述葉問出國探望李小龍,當中劇中唯一女主角,由中德混血兒李宛妲Vanda,飾演萬若男的,讓人期待佢嘅表現。李宛妲演萬宗華之女,父親與李小龍為敵,因為被白人欺凌而反抗,結果惹起白人家庭追擊,間接害其被移民局惡意留難。後來被葉問出手拯救而成為忘年之交。

這套是李宛妲Vanda處女作,今年只有16歲,便擔任劇中女主角,與甄子丹有不少對手戲。為咗呢套電影,佢由朝到晚練習咗太極一個月,每日拍攝都發現身上有唔同嘅傷,亦無懼辛苦。自小係西雙版納的原始雨林區成長嘅佢,學過騎馬同射箭,仲擁有媲美專業運動員水平嘅射箭技能。

大家一齊睇下:

其他相:

圖源:

IG https://www.instagram.com/vanda0618/