Home 網絡熱話

台灣正妹洪若非睇職捧 吸引鏡頭連環追拍

1944

之前舉辦的中華職總冠軍戰,喺第二場比分差距有點大的時候,鏡頭攝影師開始搜尋球場上的其他亮點。今次估唔到見到一個顏值超高的正妹!好多睇緊波嘅台灣球迷就喺網上即時討論鏡頭上見到嘅呢位正妹。經過鏡頭幾次連環追拍之後,已經有網友好快咁認出呢位正妹叫洪若非。

鏡頭連環追拍:

原來係正妹洪若非:

https://www.instagram.com/christine_814/