Home 網絡熱話

越南第一美女芝芙 1000萬粉絲成越南一姐

3246

現年26歲,有越南第一美女之稱嘅女星芝芙 Chi Pu,最近因為俾網友翻出之前擔任手機代言人照片,被指仙氣爆燈而紅遍網絡。人氣爆登嘅佢係曾經拍攝不少越南劇集電影,例如:《西貢保鑣》、《Thiênđài》、《LOVE》,係越南當紅嘅偶像。

係Facebook上坐擁近800萬粉絲的芝芙,連IG都有350萬followers,合共超過1000萬粉絲。由於佢嘅社交媒體粉絲亦係所有越南女演員裡面最多,人氣超強,絕對係越南一姐!

其實芝芙Chi Pu學生時期已經多才多藝,係2003年鋼琴比賽中獲得一等獎。更於16歲個陣參加咗「越南小姐」比賽並進入前20名,亦因此正式出道,踏入演藝事業。

之前擔任手機代言人照:

佢其他正相:

圖源:互聯網

IG https://www.instagram.com/chipupu/